1ª Trobada Mediterrània d'economia circular
Recircula i Pimec comerç    |    Identitat i gràfica per a esdeveniment    |    Març 2016
Disseny de la imatge de la 1era Trobada Mediterrània d’Economia Circular que es va celebrar el dia 26 de març de 2016 al Media-Tic de Barcelona.
La imatge s’ha desenvolupat a través de 3 conceptes; l’economia circular, el mar mediterrani i la trobada. Cada concepte queda representada en la solució gràfica de forma evident però integrada.
L’economia circular queda representada per un cercle, el mar mediterrani pel color blau i la trobada per la suma diferents trames.
Cal destacar la importància del procés transversal i participatiu de la trobada visualitzant els 4 agents implicats a travès de 4 trames. Aquestes trames, s’uneixen en forma de cercle obert, que es nodreix de les aportacions dels diferents agents.
Back to Top