Enter Forum 2014
Enter Forum    |    Identitat visual    |    Juny 2014
Si es considera Internet com el “lloc / no lloc” on destinar la nostra informació personal i la privacitat com a “l’absència” d’aquesta informació, llavors es pot deduir que Internet i Privacitat són dues entitats oposades i complementàries on l’Ètica (personal) és la que regula la “quantitat ” i la “qualitat” d’informació que farem visible. Amb aquest concepte es va començar a treballar la identitat del projecte, un projecte que veurà la llum els dies 16,17 i 18 de Juny al CCCB.
La identitat s’ha treballat amb el component estètic dels anys 70/80, una tipografia que recorda les fonts usades pel sistema MS-DOS i imatges tractades amb filtres que pretenen reproduir imatges de televisió antigues.
El logotip està basat en un sol element de text amb el títol de l’esdeveniment i per reforçar el concepte de l’escriptura en els ordinadors dels anys 70/80 s’insereix l’element ” underscore “.
La tipografia utilitzada és la Simple Pro Regular, és una font monoespaiada, en què tots els caràcters tenen la mateixa amplada. Aquest, és un tret característic de les fonts usades en els ordinadors dels anys 70/80.
La gamma cromàtica és discreta i poc “sorollosa”. Basada en tons i gammes de blancs i grisos per justificar un concepte “hermètic” de la Privacitat. Aquesta elecció dóna força i contrast a l’altre element de la proposta gràfica, la fotografia “retro”.
Projecte realitzat en col·laboració amb NOMAD
Back to Top