Identitat visual del Col·legi de Periodistes de Catalunya
Col·legi de periodistes de Catalunya    |    Identitat visual    |    Juliol 2013
Proposta per la nova Identitat del Col·legi de Periodistes de Catalunya
La proposta de marca es basa sobretot en les diverses aplicacions del símbol-logotip del Col·legi.
El logotip inicial era una representació de les inicials del Col·legi i dels Periodistes que el conformen (C i P) dins d’un mateix símbol, per tant es va fer una revisió geomètrica  basada en el concepte del logotip antic. La C i la P apareixen com a dos blocs de color superposats amb un efecte de transparència.
Aquesta revisió geomètrica dóna un aire més jove i actual al logotip mentre que alhora  emfatitza visualment aquest punt clau on Col·legi i Periodistes són la mateixa cosa.
Aquest tipus de símbol permet una flexibilitat en les aplicacions gràfiques (que no tindria un element més figuratiu o complicat) fent que la marca resultant pugui ser més dinàmica.
Back to Top