Kronecker Wallis
Kronecker Wallis    |    Identitat visual    |    Septembre 2015
Kronecker Wallis és una petita editora independent de Barcelona que neix amb la voluntat de fer una edició propia del llibre de Isaac Newton, Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica.
La identitat neutre i ordenada, treballada amb un tipografia monoespaiada, la Simple, que reforça el concepte d’escriptura i la combinació de dos colors, el blau petroli i el coral, són les variants gràfiques de Kronecker Wallis.
Back to Top