Trobada de distribuïdors
Grifols    |    Identitat visual    |    Setembre 2018
Creació d'un sistema visual per a un conjunt d'esdeveniments que consisteixen en diferents trobades de distribuïdors de l'empresa Grífols a Amèrica Llatina. Plantegem el sistema amb un conjunt d'elements fixos, per donar consistència entre tots els esdeveniments i la marca Grifols, i amb elements variables que donen identitat a cada edició. 
El concepte del sistema visual es basa en la representació gràfica de la trobada. Els punts representen les persones, i la densitat d'aquests senyalen la ciutat on tindrà lloc l'esdeveniment. A més, delimiten el mapa d'Amèrica Llatina. Cada edició va acompanyada d'un degradat de color segons el país on té lloc la trobada, fet que emfatitza el moviment i conforma una imatge moderna. En definitiva, el sistema permet apreciar, com la col·laboració entre persones és necessària per construir una imatge sòlida.
Back to Top