5a Mostra Internacional d'Audiovisuals d'Artesania
Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya    |    Gràfica    |     Novembre 2023
La Mostra Internacional d'Audiovisuals d'Artesania és un punt de trobada entre dos sectors creatius i productius, l'artesà i l'audiovisual. La seva finalitat és impulsar la creació de productes audiovisuals de qualitat, basats en processos creatius artesanals i on el protagonista és l'artesà i la seva obra.

Per treballar la gràfica de la 5a edició, s'ha partit de la ja fixada per la Mostra per tal d'evitar dispersió de marca, però a través de l'elecció cromàtica i l'exploració de noves combinacions geomètriques, s'ha aconseguit aportar-li un caràcter més dinàmic, potent i modular.
Back to Top