Avis legal i política de privacitat de dades
Avis Legal 
Aquesta pàgina Web és propietat de Laia Guarro, Oficina de Comunicació Gràfica amb NIF núm. 46960317K  i domicili Torrent d'en Vidalet 22, local de Barcelona  Per a qualsevol consulta o proposta, contacti'ns en l'e-mail: hola@laiaguarro.com
Aquest lloc Web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant sotmesa a ella, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquest Web.
L'accés a la nostra pàgina Web per part de l'USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació integra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D'ÚS vigents en el moment de l'accés, que preguem que llegeixi detingudament. L'USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d'ús d'aquest. Si l'usuari no estigués d'acord amb les presents condicions d'ús, haurà d'abstenir-se d'utilitzar aquest portal i operar per mitjà d'aquest.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de manera unilateral i sense previ avís.
A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges, marques i codis font són de la nostra propietat o de tercers als quals s'han adquirit els seus drets d'explotació, i estan protegits pels drets de Propietat Intel·lectual i Industrial. L'usuari únicament té dret a un ús privat d'aquests, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per a modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular. 
B. CONDICIONS D'ACCÉS
L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. L'enviament de dades personals implica l'acceptació expressa per part de l'USUARI de la nostra política de privacitat. L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d'ordre públic i a les presents.
Condicions Generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres pàgines web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web pugui posar a la seva disposició, et comuniquem que quedem eximits de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que poguessin derivar per la utilització d'aquestes pàgines web, alienes a la nostra oficina, per part de l'usuari.
C.POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES
A Laia Guarro, Oficina de Comunicació Gràfica ens preocupem per la teva privacitat i la transparència. A continuació, t’indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos d'acord amb l'establert pel REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
Informació básica sobre protecció de dades
Responsable: Laia Guarro, Oficina de Comunicació Gràfica
Finalitat: Realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions informatives i comercials sobre els nostres productes, serveis i actualitat.
Drets: Tens dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com d'altres drets, indicats a la informació addicional.
Procedència: El propi interessat.
INFORMACIÓ COMPLETA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES
1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades? Laia Guarro Oficina de Comunicació Gràfica
Nif: 46960317-K
Torrent d'en Vidalet 22, local, 08012 Barcelona
hola@laiaguarro.com
+34 930 153 464 
2. Amb quina finalitat tractem les teves dades personals? A Laia Guarro Oficina de Comunicació Gràfica tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de fer la gestió administrativa, comptable i fiscal, així com enviar-li comunicacions comercials i informatives sobre els nostres productes i/o serveis, si ha facilitat el seu consentiment per aquesta finalitat. 
3. Durant quant de temps conservarem les teves dades? Durant 5 anys o fins a la finalització del servei contractat. 
4. Quina és la legitimació per al tractament de les teves dades? T’indiquem la base legal per al tractament de les seves dades: Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic; la Llei 56/2007 de 28 de desembre de Mesures d'Impuls a la Societat de la Informació; el Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Consentiment del interessat: REGLAMENT (UE) 2016/679, del 27 d'abril de 2016 del Parlament Europeu, i del Consell relatiu a la Protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de les seves dades personals i per la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. 
5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades? Es cediran dades a tercers per realitzar la prestació del servei i sota obligació legal.
6. Transferències de dades a tercers països. No estan previstes transferències de dades a tercers països, ni a ningú que no sigui per obligació legal.
7. Quins són els seus drets quan ens facilita les teves dades? Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a Laia Guarro Oficina de Comunicació Gràfica estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
Les persones interessades teniu dret a accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no siguin necessàries per les finalitats que varen ser recollides.
En determinades circumstancies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el que únicament els conservarem per l'exercici o la defensa de reclamacions.
En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, Laia Guarro Oficina de Comunicació Gràfica deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Si has atorgat el seu consentiment per alguna finalitat concreta, tens dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.
En cas de que sentis vulnerats els seus drets en el que respecta a la protecció de les teves dades personals, especialment quan no hagis obtingut una resposta satisfactòria en l'exercici dels teus interessos, pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es. 

8. Com hem obtingut les seves dades? Les dades personals que tractem a Laia Guarro Oficina de Comunicació Gràfica provenen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són les adreces postals i electròniques, així com els noms i cognoms per poder fer enviaments personalitzats.
Sobre les dades identificatives de clients indiquem que NO es tracten categories especials de dades personals com són aquelles dades que revelen l'origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o la afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l'orientació sexual d'una persona física.  
Back to Top