Avis legal i política de privacitat de dades
Avis Legal 
Aquesta pàgina web és propietat de Laia Guarro SL, amb NIF núm. B67797555 i domicili a Plaça Sagrada Família 4, 2 on 2ª 08013 Barcelona ( BARCELONA )
i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona en el Tom 48090 Llibre B571984 Inscripció.
Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu amb nosaltres pel correu-e hola@laiaguarro.com.
Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, i hi queden sotmesos tant nacionals com estrangers que utilitzin
aquesta web.
L’accés a la nostra pàgina web per part de la PERSONA USUÀRIA és gratuït i el seu ús es regeix per les Condicions Vigents en el moment d’accés, que preguem que llegiu detingudament. La PERSONA USUÀRIA, en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les seves Condicions generals d’ús. Si la PERSONA USUÀRIA no estigués d’acord amb aquestes condicions d’ús, ha d’abstenir-se d’utilitzar aquest portal i d’operar per mitjà d’ell, podent contactar amb nosaltres per tal de resoldre qualsevol dubte.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys o, si escau, disposar de prou capacitat jurídica
per contractar.
En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la xarxa, igual com els serveis i continguts prestats, i tot de manera unilateral i sense avís previ.
A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de Laia Guarro SL  o de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació, i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial.
La PERSONA USUÀRIA únicament té dret a usar-los privadament, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o exercir qualsevol dret pertanyent al seu titular.
L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest. Igualment, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dona dret
a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci.
Laia Guarro SL  queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades
per tercers al seu portal.
És absolutament prohibida la imitació tant total com parcial del nostre portal o l’establiment d’enllaços a la nostra pàgina web sense l’autorització prèvia de Laia Guarro SL.


L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix subscripció o registre previ. Tanmateix, determinats serveis són d’accés restringit a determinats usuaris i requereixen haver fet un procés de registre i/o la identificació mitjançant contrasenyes. Aquests serveis seran degudament identificats a la web.
La tramesa de dades personals implica l’acceptació expressa per part de la PERSONA USUÀRIA de la nostra política de privacitat.
La PERSONA USUÀRIA ha d’accedir a la nostra pàgina web conforme a la bona fe, les normes d’ordre públic i aquestes Condicions generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es fa sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de la PERSONA USUÀRIA, que respondrà, si escau, dels danys i perjudicis que pugui causar a tercers o a nosaltres mateixos.
La PERSONA USUÀRIA té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús.
La PERSONA USUÀRIA té prohibida qualsevol mena d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, igual com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el normal funcionament de la nostra web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics.
Tenint en compte la impossibilitat de control pel que fa a la informació, continguts i serveis que continguin pàgines webs de tercers disponibles des de la nostra pàgina web, li comuniquem que Laia Guarro SL  no es fa responsable dels mateixos, sense perjudici de que intentarà, en la mesura del possible, vetllar per la seva legalitat.
Laia Guarro SL  es reserva el dret a donar de baixa a qualsevol PERSONA USUÀRIA que l’organització entengui que ha vulnerat les condiciones que regeixen l’ús de la nostra pàgina web. Així mateix, es reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells que vulneren les presents condicions generals d’ús.


C. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Laia Guarro SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de la PERSONA USUÀRIAen tot moment i de no recaptar informació innecessària.
El subministrament de dades personals a través del nostre portal requereix una edat mínima de 14 anys i l’acceptació expressa de la nostra Política de privacitat.


D. RESPONSABILITATS
En posar a disposició de la PERSONA USUÀRIA aquesta pàgina web volem oferir-li un servei de qualitat, amb la màxima diligència en el moment de prestar-lo, i també en els mitjans tecnològics utilitzats. No obstant això, Laia Guarro SL  no garanteix que la disponibilitat del servei sigui continua i ininterrompuda, per circumstàncies originades per problemes a la xarxa d’internet, averies en els dispositius informàtics o altres circumstàncies imprevisibles, de manera que la PERSONA USUÀRIA accepta suportar dins uns límits raonables aquestes circumstàncies.
Aquesta pàgina web, llevat del que estigui regulat, en el seu cas, per algunes condicions d’ús específiques, és purament informativa i de presentació corporativa dels nostres productes i serveis, pel que Laia Guarro SL no es responsabilitza per les expectatives de qualsevol tipus que pugui generar a la PERSONA USUÀRIA.
Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut d’aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten als jutjats i tribunals que legalment corresponguin.


E. VIGÈNCIA DE LES CONDICIONS GENERALS D'ACCÉS A LA WEB
Aquestes Condicions generals d’ús han estat modificades el dia 29/04/2024. En qualsevol moment podem modificar-les. Si us plau, comproveu la data d’emissió cada vegada que us connecteu a la nostra pàgina web i així tindreu la certesa que no s’ha produït cap modificació que us afecti.
Per a qualsevol qüestió respecte a les condicions d’ús de la nostra pàgina web, podeu posar-vos en contacte amb nosaltres usant les dades indicades més amunt, o amb Lant Abogados a info@lant-abogados.comhttps://www.lant-abogados.com/.

Política de privacitat

La confidencialitat i la seguretat són valors primordials de Laia Guarro SL i, en conseqüència, assumim el compromís de garantir la privacitat de l'usuari a tot moment i de no recaptar informació innecessària sobre l'Usuari. A continuació, li proporcionem tota la informació necessària sobre la nostra Política de Privadesa en relació amb les dades personals que recaptem, explicant-li:
-          Qui és el responsable del tractament de les seves dades.
-          Per quines finalitats recaptem les dades que li sol·licitem.
-          Quina és la legitimació per al seu tractament.
-          Durant quant temps les conservem.
-          A quins destinataris es comuniquen les seves dades.
-          Quins són els seus drets.


1. RESPONSABLE

Laia Guarro SL B67797555
Plaça Sagrada Família 4, 2 on 2ª 08013 Barcelona ( BARCELONA )
hola@laiaguarro.com
2. FINALITATS, LEGITIMACIÓ I CONSERVACIÓ DELS TRACTAMENTS DE LES DADES ENVIADES A TRAVÉS DE:

Enviaments de correus electrònics

Finalitat:
Contestar a les seves sol·licituds d'informació, atendre les seves peticions i respondre les seves consultes o dubtes. En el cas de rebre un Curriculum Vitae, les seves dades personals i curriculars podran formar part de les nostres bases de dades per participar en els nostres processos de sel·lecció presents i futurs.
Legitimació: El consentiment de l'usuari en sol·licitar-nos informació a través de l'adreça de correu electrònic o enviar-nos les seves dades i CV per participar en els nostres processos de sel·lecció.
Conservació: Una vegada resolta la seva petició per correu electrònic, si no ha generat un nou tractament. En el cas de rebre el seu CV, les seves dades podran ssr conservades durant un any màxim per a futurs processos de sel·lecció.
El subministrament de dades personals requereix una edat mínima de 14 anys, o si escau, disposar de capacitat jurídica suficient per contractar.
Les dades personals sol·licitades són necessàries per gestionar les seves sol·licituds i/o prestar-li els serveis que pugui contractar, per la qual cosa, si no ens les facilita, no podrem atendre-li correctament ni prestar-li el servei que ha sol·licitat. 
En tot cas, ens reservem el dret de decidir sobre la incorporació o no de les seves dades personals i altres informacions a la nostra base de dades.

Les seves dades són confidencials i no se cediran a tercers, tret que existeixi obligació legal.


4. DRETS EN RELACIÓ AMB LES SEVES DADES PERSONALS

Qualsevol persona pot retirar el seu consentiment en qualsevol moment, quan el mateix s'hagi atorgat per al tractament de les seves dades. En cap cas, la retirada d'aquest consentiment condiciona l'execució del contracte de subscripció o les relacions generades amb anterioritat.
Igualment, pot exercir els següents drets:
-          Sol·licitar l'accés a les seves dades personals o la seva rectificació quan siguin inexactes.
-          Sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats pels quals van ser recollits.
-          Sol·licitar la limitació del seu tractament en determinades circumstàncies.
-          Sol·licitar l'oposició al tractament de les seves dades per motius relacionats amb la seva situació particular.
-          Sol·licitar la portabilitat de les dades en els casos previstos en la normativa.
-          Altres drets reconeguts en les normatives aplicables.
On i com sol·licitar els seus Drets: Mitjançant un escrit dirigit al responsable a la seva adreça postal o electrònica (indicades a l'apartat A), indicant la referencia "Dades Personals", especificant el dret que es vol exercir i respecte a quines dades personals.
En cas de divergències amb l'empresa en relació al tractament de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades (www.agpd.es).


5. COOKIES
Aquesta pàgina web únicament utilitza cookies que permeten el funcionament i la prestació dels serveis oferts en la mateixa i si és el cas cookies pròpies amb l'única finalitat de mesurar les audiències d'aquesta i per tant considerades exemptes de consentiment. Per això, no es requereix, d'acord amb l'article 22 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, el seu consentiment per a la seva instal·lació.


6. SEGURETAT DE LES SEVES DADES PERSONALS

Amb l'objectiu de salvaguardar la seguretat de les seves dades personals, l'informem que hem adoptat totes les mesures d'índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la seva alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats.

7. ACTUALITZACIÓ DE LES SEVES DADES
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació en elles, en cas contrari, no responem de la veracitat d'aquestes.
No ens fem responsables de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.
La present Política de Privadesa ha estat actualitzada el dia 29/04/2024 i pot ser modificada per adaptar-la als canvis que es produeixin a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a través d'aquesta Web.
Back to Top