Sistema visual EIC
Acció    |    Sistema visual    |    Abril 2016
El sistema visual per a Estratègia i Intel·ligència Competitiva, és un sistema de classificació per identificar i ordenar els informes generats des de aquesta àrea d’ACCIÓ. Tanmateix, el sistema visual té un estil editorial propi. L’objectiu principal ha estat el d’aconseguir la màxima coherència i reconeixement en tots els informes i que EIC és una àrea d’ACCIO competitiva, professional i creïble.
La documentació es classifica segons la categoria, segons l’ús i segons l’àmbit. El gràfic serà l’element que identificarà quina és la categoria del document. S’ha escollit un sistema visual de formes inspirades en la tipologia de gràfics genèrics. A la vegada, cada gràfic està personalitat amb una textura diferent per donar una aparença única i diferenciada. El color serà l’element que identificarà quin és l’ús del document. I en funció de l’àmbit, s’utilitzen uns logotips o uns altres.
Tot un sistema complex d’organització i classificació de la documentació per a un correcte funcionament tant intern com extern.
Back to Top