Barcelona Demà
PEMB    |    Identitat     |    Juny 2020
Al març de 2020 el Pla Estratègic Metropolità de Barcelona (PEMB) ens va convocar per participar en el concurs per dissenyar la identitat visual del projecte Barcelona Demà. Vam resultar semifinalistes però finalment la nostra proposta no va ser l'escollida.
El PEMB és una associació privada sense ànim de lucre promoguda per l'Ajuntament de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona i Barcelona demà és una iniciativa que partia d’un procés de reflexió i actuació col·lectiva que tenia com a fi elaborar el seu nou pla estratègic. Era, per tant, el procés de definició d'una estratègia compartida per a la regió metropolitana dels 5 milions d'habitants que farà front als grans reptes urbans del segle XXI amb el lema de: Compromís Metropolità 2030.

Sota el concepte 'El demà és la projecció de l'avui' van plantejar un sistema visual flexible. L'espai que queda entremig de l'avui i del demà és el temps dedicat a pensar, elaborar i executar el pla estratègic. I també un espai d'actuació: per escoltar, preguntar, participar, qüestionar i construir el futur. Aquest espai no es fixe, ja que cada projecte té un temps diferent i es pot dilatar o contraure.
Així doncs amb aquest concepte per bandera, vam articular la marca. El logotip, aquest contenidor flexible i versàtil, n’és l'element principal: combinat amb color i fotografia esdevé una imatge honesta i directa. Els diferents colors responen a les diferents mirades del projecte: resilient, cohesionada, intel·ligent, pròspera, de governança i expansiva. Una gamma cromàtica que se centra en el territori i està inspirada en el paisatge mediterrani. El color va de la mà de la família tipogràfica d’estructura geomètrica que ens aproxima a una construcció arquitectònica: la construcció del nostre futur. I el resultat. Una proposta moderna, dinàmica i propera. Gràcies a la seva modulació, i al gran ventall de colors, l'aplicació de la identitat visual es percep cohesionada i alhora variable.
Back to Top