Camel Milk
Identitat visual   |    Camel Milk   |   Octubre 2019
Camel milk és un projecte científic que pretén impulsar les granges de llet de camella en l'àrea geogràfica del mediterrani. La seva missió és aconseguir apropar aquest nou producte a les empreses de transformació alimentària. 
Creant un nou producte làctic fet amb llet de camella. El logotip representa aquest goteig de la llet, mitjançant el desplaçament del punt de la ''i''. Amb una tipografia amb pes i formes arrodonides, es pretén crear una atmosfera de divulgació científica, però alhora natural i propera.
CAMELMILK project is a part of the PRIMA programme supported by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme.
Back to Top