Centre d'arts Santa Mònica
Centre d'arts Santa Mònica   |   Identitat visual   |   Setembre 2021
EL SANTA MÒNICA OBRE NOUS INTERROGANTS
EL SANTA MÒNICA OBRE NOUS ESPAIS
EL SANTA MÒNICA OBRE NOUS SIGNIFICATS
El Santa Mònica és un organisme viu i fluid, com una membrana porosa mutable, que s’adapta i es dilata. Ja no és un centre estàtic, sinó que està en constant moviment i en constant transformació, i crea espais de participació i reflexió per als artistes i per a la ciutadania. Per això, la seva identitat visual ha de ser flexible, participativa, contemporània, performativa i apropiable en cadascun dels cicles del centre, amb un estil gràfic que mira cap al futur, sense deixar indiferent l’usuari i convidant-lo a la reflexió.
El nou logotip, creat com a contenidor i generador d’idees, pren com a referència el claustre actual, que actua com a recurs comunitari dels artistes.
La nova identitat visual s’articula partint de la idea que el Santa Mònica es dilata i s’obre. D’aquesta manera, tots els elements de comunicació bàsics adopten una composició al marge i deixen un espai buit al centre. Cada cicle s’apropiarà precisament d’aquest espai central del cartell.  El nom de l’exposició pren més rellevància, el paper de l’artista ocupa l’atenció i el centre se’n queda al marge, com a contenidor, com a membrana.
Cicle rere cicle, el Santa Mònica és habitat per artistes amb múltiples veus. L’ús de diferents tipografies tant en el nom de l’exposició com en altres elements de la identitat expressa aquesta pluralitat de participació.
Així doncs, a través d’un sistema visual complex, conviuen i s’articulen els diferents elements comunicatius. La identitat de la marca, tot i ser fixa, s’adapta i s’escala en diferents formats; mentre que la imatge dels cicles temàtics, plantejada en conjunt amb els artistes del centre, canvia cada vegada

Animació: Laia Ferran

Fotografia: Olga Segura
Back to Top