Circuito cerrado de vigilancia
Editorial cielo santo    |    Disseny editorial    |     Abril 2024
El poemari Circuito cerrado de vigilancia de Mayte Gómez Molina de l'editorial cielo santo, vol reflectir el malestar d'una joventut deshumanitzada pel sistema, i ens apropa a la possibilitat d'una relació amb lo digital que construeixi comunitat.
Per dissenyar la publicació hem partit del concepte "cossos digitals que pateixen analògicament", buscant fusionar el món digital amb l'analògic i allò tecnològic amb lo humà.
Pel que fa a la materialitat del poemari, la seva coberta, rígida i dura, transmet la cruesa de la publicació i contrasta amb la delicadesa de les pàgines interiors. Aquestes expressen la sensibilitat i intimitat dels poemes de l'autora i la seva maquetació imperfecta ens il·lustra l'error humà.

Impressió: 9.Disseny
Fotografies: Clara Garcia Garcés
Back to Top