Col·lecció de llibres d'assaig
Centre d'arts Santa Mònica    |    Editorial     |    2023
La col·lecció de llibres d’assaig del centre d’arts Santa Mònica, d’un format de butxaca de 13 x 20cm, permet al lector endinsar-se amb les reflexions sorgides de les exposicions que es duen a terme al centre.
La seva línia gràfica beu de la identitat del centre, reservant els interiors buits i desplaçant els elements tipogràfics als marges. L’estructura oberta i dinàmica, permet adaptar els continguts a les diverses cobertes.
L’ús de 2 Pantones en cada una de les edicions, possibilita el joc amb parelles de colors que s’inverteixen en la seva versió lingüística.

Direcció: Centre d’arts Santa Mònica i Galaxia Gutenberg.
Coordinació editorial: Lilianna Marín de Mas
Impressió: Galaxia Gutenberg
Fotografies: Clara Garcia Garcés
Back to Top