Col·lecció General de Filosofía&Co
Filosofía&Co   |    Editorial     |    Juny 2023
El propòsit de La Col·lecció General de Filosofía&Co de l’editorial Taugenit, és fer arribar la filosofia a les persones. Aquesta, acull els relats, assajos i reflexions filosòfiques de diversos autors i autores al voltant de temes d’actualitat.
Pel redisseny de les cobertes s’ha partit d’una il·lustració arquetípica vinculada a la temàtica corresponent a cada llibre. Sobre ella, se li ha aplicat una textura feta a mà que genera com a resultat una portada amb un caràcter més càlid i proper. L’estructura de la capçalera es manté per tal de no perdre la seva vinculació amb la revista.
Cada llibre presenta una gamma cromàtica diferent, formada per una parella de colors complementaris o que contrasten i una tonalitat més fosca pel text.

Fotografies: Clara Garcia Garcés
Back to Top