Les mòniques 
Centre d'arts Santa Mònica   |    Identitat visual   |    Juny 2022
Les Mòniques són les beques de residència artística del Santa Mònica, adreçades a creadors i creadores per desenvolupar projectes de recerca aplicada i experimentació en mediació artística utilitzant els recursos del propi centre, així com els continguts que programa.

Hem desenvolupat una gràfica inspirada en el món digital, on els i les artistes poden informar-se de les diferents convocatòries. Una gran carpeta on hi entren les diferents ‘imatges en recerca’ de les convocatòries, acompanyada de colors llum.
Back to Top