(crear) Situacions
Centre d'arts Santa Mònica   |    Identitat visual   |    Juny 2022
El programa de formació (crear) Situacions analitza des de l’interior els cicles expositius del Santa Mònica. És una eina pensada per comprendre i impregnar-se dels seus continguts des de les seves entranyes. 
Aquests cicles s’inspiren en el desplaçament de l’hegemonia de l’objectualitat artística i, per aquesta raò, la gràfica utilitza diferents formes geomètriques, com a metàfora de l’objecte artístic, mostrant el seu interior. Aquest objecte, format per punts que en la versió animada, es van dissolvent fins a difondre la forma en l’espai. Un gest metafòric de la pèrdua de l’objecte artístic.
Back to Top