Exposar, no exposar-se
Exposar-se, no exposar
Centre d'arts Santa Mònica    |    Editorial     |    Abril 2023
Aquesta és la nova col·lecció de llibres d'assaig del centre d'arts Santa Mònica. Un format de butxaca de 13x20cm, on el públic pot endinsar-se amb les reflexions sorgides de les exposicions que es duen a terme al centre.
L'estudi ha afrontat el projecte aportant a la publicació un matís processual i tensat, desplaçant la taca tipogràfica als marges i reservant els interiors buits, per reforçar la identitat del centre. Les notes al marge prenen importància i destaquen junt amb les línies de text que s'escapen de la maquetació, variant el ritme de la lectura i aportant un caràcter inquiet.
Les tres tipografies utilitzades -Helvetica, Yatra One i Redaction- atorguen una voluntat moderna i continuista, alhora que el tractament de les imatges i la seva separació per capes aporten la nova mirada del centre; un organisme viu i fluït, adaptable i en constant moviment.
Back to Top