Memòria Unicef 2021
Unicef Comitè Catalunya  |  Editorial  |  Abril 2022
Disseny i maquetació de la memòria anual 2021 per UNICEF Comitè Catalunya.
L'estudi ha treballat aquesta publicació seguint el manual de marca d'UNICEF; colors, tipografia, fotografia i directrius en portada, pàgines interiors i contraportada.
Back to Top