Museu Catedral de la Seu d'Urgell
Museu Catedral de la Seu d'Urgell    |    Identitat visual    |     Abril 2024
El Museu Catedral de la Seu d'Urgell, prèviament conegut com a Museu Diocesà d'Urgell, ens va encarregar el redisseny de la seva identitat. A través de la nova gràfica, es vol enfortir el diàleg entre l'art i el visitant, apropant-lo a la ciutadania, convertint el museu en un centre dinamitzador de cultura, obert, participatiu i accessible per tothom.

Per dissenyar la nova identitat es parteix de l'element arquitectònic més reconeixible de la catedral: el Campanaret. D'aquest, s'extreu el símbol bàsic a partir del qual s'acaba vinculant tota la identitat.
Es defineix també una submarca per les activitats per un públic familiar i escolar. El caràcter d'aquesta és juganer i espontani, i es pot veure definit per l'ús dels seus elements gràfics i la presència del símbol del logotip en color blanc, que convida a la participació del seu públic.


Edició de vídeo: Natalia Vilches
Back to Top