Pòsters promocionals per a Kronecker Wallis
Kronecker Wallis    |    Material promocional    |    Juny 2016
Per  la promoció del llibre Principia, l’editorial Kronecker Wallis ens va encarregar el disseny d’un pòster que representés una de les tres lleis de Newton. Després d’estudiar-les i fer una mica de memòria, vàrem escollir la tercera, el principi d’acció i reacció, sempre que un cos exerceix una força sobre un altre, aquest segon cos exerceix una força igual i de sentit contrari sobre el primer.
Back to Top