Sala Bar
Centre d'arts Santa Mònica   |   Identitat Visual   |   Febrer 2022
Dins del projecte de la nova identitat gràfica del Santa Mònica, la Sala Bar del centre també necessitava una imatge gràfica actual per comunicar les activitats que s’hi programen setmanalment.
Aquesta programació és tan variada, diversa i en moviment constant que s’ha pres com a referència els títols de crèdits de les pel·lícules. El toc underground de la Sala Bar i la seva referència el cinema recorda aquelles anomalies de les televisions d’antena que a vegades distorsionaven la imatge. Per això s’ha escollit una tipografia que ajudés a emfatitzar l’aspecte canviant i transformador de les sessions. La Redaction permet fer ús de diferents estils tipogràfics que de mica en mica van perdent definició.
Com que la programació es fa en tres dies seguits de la setmana i és important no generar confusions als assistents, s’ha utilitzat un codi de color relacionant-los amb els tres dies: el blau elèctric pel dimarts, el beix cos pel dimecres i el vermell corall pel dijous. 
Per poder fer que el client sigui autònom en les seves publicacions a Instagram s’ha creat una plantilla de Photoshop que després es passa per la web gratuïta PhotoMosh, per donar aquest efecte animat i distorsionat.
Back to Top