La Casa dels Periodistes
Col·legi de Periodistes de Catalunya  |  Gràfica aplicada a l'espai  |  Novembre 2019
Retolació de les oficines del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Es crea una gràfica geomètrica que permet crear composicions versàtils per als diferents espais. Ús dels colors corporatius per reforçar la identitat del Col·legi.
Back to Top