Senyalística Santa Mònica
Centre d'arts Santa Mònica   |   Gràfica aplicada a l'espai   |   Setembre 2021
Seguint amb el sistema visual del nou Santa Mònica, s’ha repensat tota la senyalística del Centre.  Els noms dels espais, es dilaten i s’adapten al marge del espai, al igual que la resta del sistema visual del centre, mentres que un gran rètol de neó, convida al visitant a entrar al nou centre.
Back to Top